Skip to content

Month: December 2017

Säkerhetskopiera Raspberry Pi

Jag hittade ett skript som tar en imagebackup av min Raspberry Pi. Det fungerar förvånandsvärt bra måste jag säga.

Skapa en ny fil

sudo nano /home/pi/backup.sh

Klistra in följande

#!/bin/bash

# VARIABLES - EDIT HERE
BACKUP_PATH="/yourbackuppath"
BACKUP_QUANTITY="5"
BACKUP_NAME="myhostname"
SERVICES_START_STOP="service mysql"
# END VARIABLES

# Stopp any services before backup
${SERVICES_START_STOP} stop

# Create backup with dd in your desired path
dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PATH}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img bs=1MB

# Star services after backup
${SERVICES_START_STOP} start

# Delete old backup after X backups
pushd ${BACKUP_PATH}; ls -tr ${BACKUP_PATH}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_QUANTITY} | xargs rm; popd

Gör filen körbar och flytta skriptet till /usr/bin.

sudo chmod 755 /home/pi/backup.sh
sudo mv /home/pi/backup.sh /usr/local/bin/backup.sh

Schemalägg jobbet

crontab -e
00 01 * * * /usr/local/bin/backup.sh

För att återläsa säkerhetskopian

dd if=/yourbackuppath/myhostname.img of=/dev/sda bs=1MB

För att köra jobbet manuellt

sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/yourbackuppath/myhostname.img bs=2M